Upozornění!

Vážení zákazníci,

momentálně probíhá změna majitele půjčovny aneb od Lucky k Natálce. Rádi bychom Vás tedy upozornili, že se během měsíce března změní adresa skladu z Brna na Zlín. Dekorace bude možné vyzvednout v Brně nebo nechat zaslat poštou do Brna pouze po domluvě. Pokud si vytvoříte objednávku budeme Vás co nejdříve informovat, jaké pro Vás (brněnské zákazníky) máme možnosti. Pro Zlín a okolí budou zasílány emailem informace o možnosti vyzvednutí/vrácení na novém skladě. Dále se také mohou změnit všeobecné podmínky zapůjčení dekorací.

Omlouváme se za komplikace, ale věříme, že na zapůjčení dekorací právě u nás nic z těchto změn nebude mít vliv. 

Stále to děláme s láskou

Loučí se Lucka a vítá Vás Natálka

Všeobecné podmínky zapůjčení dekorací

 1. Odesláním objednávky přes e-shop půjčovny ČAROKRÁSNO provádí zájemce nezávaznou rezervaci. Následně do 3 pracovních dnů bude rezervace potvrzena mailem a vybrané dekorace budou blokovány pro zvolený termín.  Do 5-ti pracovních dnů od potvrzení rezervace bude zájemci vystavena zálohová faktura ve výši 50% z celkového půjčovného se splatností 7 dnů (pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodnou jinak). Po jejím uhrazení se stává rezervace závazná. V den předání dekorací nájemce doplatí hotově zbytek částky tedy zbylých 50% z celkové ceny půjčovného (pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodnou jinak).

 2. Nájemce bere na vědomí, že některé dekorace vlivem půjčování budou opotřebované (originál staré dekorace bez možnosti oprav, mírně znečištěné, poškrábané, mírně uvolněné atd.).

 3. Nájemce bere na vědomí, že může dojít k poškození nebo ztrátě objednané dekorace předchozím nájemcem. Pronajímatel může nájemci nabídnout jako kompenzaci jiné zboží. V případě odmítnutí nájemcem, je pronajímatel povinen vrátit uhrazenou částku za danou, nedodanou dekoraci.

 4. Nájemce se zavazuje používat zapůjčenou dekoraci jen k účelu a způsobem, ke kterému je určen, tj. dekorativním účelům.

 5. Doba pronájmu dekorací je zpravidla 5 dní a dny jsou uvedeny v závazné rezervaci.

 6. V případě ztráty nebo poškození zapůjčeného materiálu se klient zavazuje uhradit škodu v plné výši.

 7. Vrátí-li nájemce zapůjčené dekorace po době, která je uvedena v rezervaci, je povinen zaplatit 10% z celkové částky nevrácených dekorací za každý den prodlení. Tato částka bude hrazena z poskytnuté zálohy, případě bude doplacena.

 8. Půjčovna ČAROKRÁSNO  nenese žádnou odpovědnost ( vyjma škod způsobených skrytou vadou materiálu ) za jakékoliv škody na zdraví a majetku, způsobené v souvislosti s používáním zapůjčených dekorací.

Dodací a platební podmínky

 1. Převzetí dekorací probíhá po předchozí domluvě osobně na adrese Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, není-li dohodnuto jinak.

 2. Zboží může být zasláno i poštou. Toto závisí na druhu a typu dekorací, objemu a hmotnosti. O zaslání poštou rozhoduje pronajímatel. Úhradu veškerých nákladů (poštovné tam i zpět, balné) hradí nájemce.

 3. Dekorace, které jsou náchylné na rozbití, budou vždy zabaleny, aby se chránily před poškozením. Balící materiál je nájemce povinen vrátit zpět při vrácení dekorací a dbát opatrnosti na to, že dekorace budou náležitě při zpětné přepravě zabaleny.

 4. Nájemce je povinen si dekorace při převzetí překontrolovat. V případě poškození ihned tuto skutečnost nahlásit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a je nutné škodu uhradit. Dekorace nejsou pojištěné.

 5. V případě, že si zákazník bude objednávat dekorace později než 10 dní před termínem zápůjčky, platba proběhne bez zálohové faktury tedy bude platit celkovou částku půjčovného a hotově při převzetí dekorací, není-li dohodnuto jinak.

 Zálohy

V rámci každé objednávky bude vybírána finanční záloha, která slouží pro případné krytí ztrát, částečného či plného poškození. Záloha bude nastavena dle finančního objemu zapůjčených dekorací takto:

 • 100,00 - 1.000,00 bez DPH - záloha 1.000,00

 • 1001,00 -  5.000,00 bez DPH - záloha 3.000,00

 • 5.001,00 - 20.000,00 bez DPH - záloha 7.000,00

 • 20.001,00 - 50.000,00 bez DPH - záloha 15.000,00

 • nad 50.000,00 bez DPH - individuálně

 • u stálých klientů jsou zálohy řešeny individuálně

Záloha bude složena hotově při přebírání zboží, v případě zaslání poštou bude zaplacena dopředu složením na účet.

Záloha bude vyúčtována po řádném předání veškerého zapůjčeného zboží zpět a to buď hotově nebo na účet. V případě ztráty nebo poškození bude záloha použita na opravu či nákup nové dekorace.

Změna objednávky a storno podmínky

 1. Nájemce může požádat o zrušení závazné rezervace bez udání důvodu do 14 dnů před termínem zapůjčení. Žádost musí být sepsaná e-mailem a je zdarma. Peníze budou zaslány v plné výši zpět na bankovní účet uvedený v emailu.

 2. Změnu objednávky (myšleno výměna položek) je možné provést nejpozději 14 dní před realizací zapůjčení. Za tuto službu je účtován jednorázový poplatek 50,- za každou změněnou položku.

 3. V případě zrušení rezervace později než v uvedené lhůtě 14 dnů, částka ze zálohové faktury tedy 50% z ceny celkového půjčovného propadá ve prospěch pronajímatele.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které kupující sdělil prodávajícímu v souvislosti s rezervací, podléhá ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Nájemce dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi. Nájemce má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

Provozovatel

Provozovatelem půjčovny je Lucie Těšíková, IČ: 07276494.